Logo-Vrijwilligerswerk-Eemsdelta

Omschrijving van de werkzaamheden

Het Taalhuis Eemsdelta werkt met vrijwilligers. De impact van de ondersteuning door vrijwilligers is erg hoog. Zij hebben begrip, geduld, aandacht en het enthousiasme om met zowel Nederlands geboren laaggeletterden als anderstaligen de taal in de praktijk te oefenen. Zo worden de juiste voorwaarden geschapen om tot leren te komen, zeker als het om een vaak kwetsbare doelgroep gaat.

Hoe gaat dit in zijn werk?
Een taalvrager meldt zich bij het Taalhuis omdat hij/zij de Nederlandse taal wil leren of de kennis hiervan wil verbeteren. Aan de hand van de intake kijken we naar het doel, niveau, afkomst en opleidingsniveau van deze persoon. Vervolgens wordt een traject afgestemd dat aansluit bij zijn of haar behoefte. Hierdoor is de motivatie van de taalvrager groot.

Vrijwilligers melden zich aan bij het Taalhuis. We doen een intake waarbij we eerst vragen naar mogelijkheden en wensen ten aanzien van dit vrijwilligerswerk. Het kan zijn dat je graag groepsles wilt geven waarbij je gaat samenwerken met andere vrijwilligers, of je hebt een voorkeur voor 1 op 1 lesgeven. Je kan aangeven welk moment van de week en de dag jou het beste uitkomt, of je graag bezig wil zijn met spreek- en luistervaardigheid of liever met lezen en schrijven. Tijdens de kennismaking bekijken we wat voor jou het beste past.

Kennismaken en koppelen
Nadat je bent aangemeld als vrijwilliger word je gekoppeld aan een taalvrager. Samen met de coördinator van het Taalhuis wordt een kennismaking gepland. Je wordt uitgerust met de juiste methodes en materialen, gericht op de taak naar aanleiding van de intake met de taalvrager. Hiervoor krijg je instructie van de Taalhuiscoördinator. Je hoeft dus niet uren te gaan verzinnen en voorbereiden, dat is veel te lastig en tijdrovend. 1-2x per jaar wordt de basiscursus taalvrijwilligers gegeven door een professionele trainer  je wordt hiervoor uitgenodigd. Door het jaar heen zijn er verschillende momenten van evaluatie en deskundigheidsbevordering.

Tijdsinzet
Gemiddeld kost het 2 uur per week. In principe een vast dag en een vast moment, dit spreek je zelf af met je taalvrager. Vrijwilligers gaan echter ook op vakantie, zijn wel eens ziek, passen op de kleinkinderen, hebben hobby’s, kortom, ze hebben over het algemeen een hele volle agenda en daar houden we gewoon rekening mee. Je hebt de vrijheid om met je taalvrager afspraken te veranderen gedurende het traject. De vrijwilliger is leidend hierin.

Wat levert het op?
Naast taalopbrengst of soms rekenopbrengst, heel veel dankbaarheid. Als taalvrijwilliger kun je echt het verschil maken. Je bouwt aan zelfvertrouwen van je taalvrager waardoor hij/zij beter kan meedoen in de maatschappij. Door hele toepasselijke taal en onderwerpen te oefenen, draag je bij aan de verhoging van participatie en integratie.

Profiel
We zijn op zoek naar vrijwilligers die zich herkennen in de volgende eigenschappen:

  • Je bent in staat om gemakkelijk te communiceren en hebt affiniteit met de doelgroep
  • Je bent taalvaardig in de Nederlandse taal en vind het hanteren van juist taalgebruik belangrijk
  • Je bent enthousiast, maar ook geduldig
  • Je kunt kennis actief overbrengen
  • Je bent minimaal 2 uur per week beschikbaar voor een langere periode
  • Je bent bereid scholing te volgen en je te verdiepen in het vakgebied
  • Je kunt goed omgaan met culturele diversiteit.
  • Je hebt minimaal een opleiding op MBO4/HAVO-niveau succesvol afgerond

Aanmelden
Belangstelling, neem dan contact op met:

Tonnie Postma (Taalhuis coördinator Eemsdelta)

Vereiste werkvelden

Andere vacatures die je misschien leuk vindt

De Ontwikkelacademie

Nieuw op onze website: de ontwikkelacademie. Daarin bieden we een overzicht met interessante cursussen, trainingen en workshops voor vrijwilligers én organisaties. Doe ook mee en ontwikkel je kennis, vaardigheden en competenties.  

Bel mij terug

Wil je dat wij jou terugbellen? Vul dan hieronder je naam en telefoonnummer in, dan bellen we je spoedig terug. Of bel met 06-30698742.

Privacy

Jouw privacy is voor ons zeer belangrijk en we realiseren ons dat je op onze website een aantal privacygevoelige gegevens met ons deelt, zoals je naam, geslacht en contactgegevens. Wij hebben die gegevens nodig om een match te kunnen maken tussen kandidaten en aanbieders van vrijwilligerswerk. Vanzelfsprekend gaan we uitermate zorgvuldig met jouw gegevens om. Zo maken maakt website gebruik van versleutelde gegevensoverdracht en slaan wij jouw gegevens niet langer op dan strikt noodzakelijk. Wil je geen gebruik meer maken van je account, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij al jouw gegevens uit onze bestanden.

Privacyverklaring
In onze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met privacygevoelige informatie.

Vergoeding

De vrijwilligersvergoeding (ook wel bekend als vrijwilligersregeling) is geen betaling voor het doen van vrijwilligerswerk. Het is bedoeld als vergoeding van alle door de vrijwilliger gemaakte onkosten in verband met het vrijwilligerswerk, dus inclusief bijvoorbeeld reiskosten en vergoedingen in natura. Als het totaal bedrag van vergoedingen (financieel en in natura) onder de €180,- per maand en €1.800,- per jaar blijft, zijn bewijzen dat de vrijwilliger deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt niet nodig en hoeft ook geen belasting betaald te worden over de vergoeding.

Ben je jonger dan 27 jaar? Dan kan een vergoeding voor vrijwilligerswerk wél gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Dit hangt af van het soort vergoeding. Gaat het om een algemene kostenvergoeding, dan wordt je gekort op uw uitkering. Bij een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten gebeurt dat niet.

Het grote voordeel van deze regeling: Zolang deze bedragen niet worden overschreden, hoeven zowel vrijwilligersorganisatie als vrijwilliger deze onkosten niet aan te tonen. Zij hoeven hiervoor geen administratie bij te houden, dus geen bonnetjes of urenadministratie, en de ontvangen bedragen hoeven zij ook niet door te geven aan de Belastingdienst.

Op de website van de Belastingdienst staat precies hoe de Belastingsdienst omgaat met de vrijwilligersvergoeding:

Verklaring omtrent gedrag

Veel organisaties die met vrijwilligers werken, vragen van deze vrijwilligers dat zij bij hun gemeente een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen (VOG) aanvragen. Deze aanvraag voor de VOG ontvang je van de organisatie waarvoor je gaat werken. Zij zal in de meeste gevallen ook de kosten van deze verklaring voor haar rekening nemen. In de meeste gevallen wordt de VOG digitaal aangevraagd. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is zal er een papieren versie handmatig ingevuld worden. Je dient jouw deel van deze verklaring in te vullen en te ondertekenen, waarna de organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk gaat verrichten haar deel invult en ondertekend. Met deze aanvraag kun je bij jouw gemeente terecht om de VOG-aanvraag af te ronden. Als deze wordt afgegeven kun je aan de slag als vrijwilliger bij de organisatie.

Vrijwilligersverzekering

Elke vrijwilliger is verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het maakt niet uit hoe oud je bent, welk vrijwilligerswerk je doet of hoe vaak je dit doet. Ook als je een maatschappelijke stage doet bent je verzekerd. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten bij de VNG. Dit betekent dat je verzekerd bent als je een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt. De verzekering geldt ongeacht leeftijd, aard of duur van het vrijwilligerswerk.

Als je vrijwilliger bent bij de brandweer of politie, ben je niet verzekerd via deze verzekering.

Kijk voor meer informatie op de website van de Gemeente Eemsdelta.

Bijscholing

Wanneer je vrijwilligerswerk doet, neem je natuurlijk ook altijd jezelf mee. Jouw kennis en de manier waarop je met mensen en emoties omgaat zijn uniek voor jou. Hoe zet je die kwaliteiten het best in als vrijwilliger?

Ons aanbod met online-trainingen geven je nuttige handvatten. Zo kun je met nóg meer plezier en zelfvertrouwen je vrijwilligerswerk doen. Het gaat om korte trainingen die iedereen kan volgen.

Kijk op onze e-learningpagina voor inspirerende en leerzame e-learning trainingen. Als je wil deelnemen, kun je je daar via de link direct bij de organisator van de cursus aanmelden.

ANBI of SBBI

Je kunt je ook bij Vrijwilligerswerk Eemsdelta inschrijven als je organisatie een ANBI- of een SBBI-status heeft.

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling en SBBI is een Sociaal Belang Behartigende Instelling.

Vrijwilligersorganisaties moeten weten of ze een ANBI of een SBBI zijn. Dit is van belang om de juiste beslissingen te nemen op het gebied van vrijwilligersvergoedingen, vrijwilligerswerk naast een uitkering of het belastingvrij ontvangen van schenkingen. Beide hebben hun eigen regels, ook op het gebied van wet- en regelgeving.

Wanneer een vrijwilliger een uitkering van het UWV heeft, mag hij/zij alleen vrijwilligerswerk doen bij een organisatie met een ANBI- of een SBBI-status.

Kijk voor meer informatie over ANBI of SBBI op de website van het UWV of kijk op de website van de belastingdienst.

Neem contact met mij op

Wil je meer weten over het werk van Vrijwilligers Steunpunt Eemsdelta? Vul dan onderstaand formulier in of bel met 06-30698742 dan nemen wij contact met je op.

Onze website maakt gebruik van enkele anonieme cookies. In ons privacyreglement lees je hoe wij omgaan met jouw privacy.